wczytywanie strony...
przejdź do sklepu on-line Umów wizytę on-line w booksy

Kup voucher

System zamawiania voucherów on-line.

Wybierz rodzaj voucheru

Voucher z wysyłką na wskazany przez Ciebie adres

Tradycyjny voucher w formie eleganckiego listu lub paczki. Przesyłka wysyłana jest kurierem, aby jak najbardziej skrócić czas dostawy.

Voucher elektroniczny

Jeżeli zależy Ci na czasie, wybierz voucher elektroniczny. Wiadomość e-mail z voucherem zostanie wysłana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.

Voucher kwotowy

Poniższa kwota może być wykorzystana na dowolny zabieg w naszym salonie.
Wybierz kwotę

Zapraszamy do zamawiania voucherów telefonicznie lub mejlowo:

Regulamin nabywania i realizacji BONU PODARUNKOWEGO:

Sprzedający

Constance Beauty Clinic Karolina Gniadek-Magusiak
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12
NIP: 9442243365

Adres siedziby firmy oraz biuro obsługi klienta
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

Zobacz politykę prywatności witryny constanceclinic.pl.

Dane kontaktowe

Telefony
533 340 775 lub 533 340 785

Adres e-mail
biuro@constanceclinic.pl

Adres do korespondencji
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Constance Beauty Clinic (ul. Józefa Marcika 12, Kraków), zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu telefonicznie, bądź osobiście.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 6. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 7. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Zwrotowi podlegają jedynie preparaty i produkty kosmetyczne. Bony (vouchery) nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 13. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 14. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany jest zobowiązany do dopłaty różnicy.
 15. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości, bądź wymiany na kosmetyki.
 16. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami.
 17. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt.
 18. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 19. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty  minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)
 20. *Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:
  • Bony podarunkowe poniżej 250 zł występują w formie zaproszenia w kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko) – 20 zł.
  • Bony podarunkowe od wartości 250 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 300 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie jeden mini produkt według dostępności.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 400 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie dwa mini produkt według dostępności.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 600 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel o wartości 45zł.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 750 zł (ozdobne pudełko gratis ) dołączamy w prezencie pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel + dwa miniprodukty według dostępności.
 21. W przypadku wyboru bonu podarunkowego z  dostawą koszt wysyłki wynosi 18zł. Od kwoty 400zł przesyłka GRATIS.
 22. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager gabinetu.
 23. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 24. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Constance Beauty Clinic Karolina Gniadek-Magusiak, ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

*(nie dotyczy bonu w wersji elektronicznej)

System zamawiania voucherów on-line.

Wybierz rodzaj voucheru

Voucher z wysyłką na wskazany przez Ciebie adres

Tradycyjny voucher w formie eleganckiego listu lub paczki. Przesyłka wysyłana jest kurierem, aby jak najbardziej skrócić czas dostawy.

Voucher elektroniczny

Jeżeli zależy Ci na czasie, wybierz voucher elektroniczny. Wiadomość e-mail z voucherem zostanie wysłana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.

Voucher kwotowy

Poniższa kwota może być wykorzystana na dowolny zabieg w naszym salonie.
Wybierz kwotę

Zapraszamy do zamawiania voucherów telefonicznie lub mejlowo:

Regulamin nabywania i realizacji BONU PODARUNKOWEGO:

Sprzedający

Constance Beauty Clinic Karolina Gniadek-Magusiak
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12
NIP: 9442243365

Adres siedziby firmy oraz biuro obsługi klienta
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

Zobacz politykę prywatności witryny constanceclinic.pl.

Dane kontaktowe

Telefony
533 340 775 lub 533 340 785

Adres e-mail
biuro@constanceclinic.pl

Adres do korespondencji
30-443 Kraków,
ul. Józefa Marcika 12

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Constance Beauty Clinic (ul. Józefa Marcika 12, Kraków), zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu telefonicznie, bądź osobiście.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 6. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 7. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Zwrotowi podlegają jedynie preparaty i produkty kosmetyczne. Bony (vouchery) nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 13. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 14. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany jest zobowiązany do dopłaty różnicy.
 15. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości, bądź wymiany na kosmetyki.
 16. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami.
 17. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt.
 18. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 19. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty  minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)
 20. *Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:
  • Bony podarunkowe poniżej 250 zł występują w formie zaproszenia w kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko) – 20 zł.
  • Bony podarunkowe od wartości 250 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 300 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie jeden mini produkt według dostępności.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 400 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie dwa mini produkt według dostępności.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 600 zł (ozdobne pudełko gratis) dołączamy w prezencie pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel o wartości 45zł.
  • Do bonów podarunkowych od wartości 750 zł (ozdobne pudełko gratis ) dołączamy w prezencie pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel + dwa miniprodukty według dostępności.
 21. W przypadku wyboru bonu podarunkowego z  dostawą koszt wysyłki wynosi 18zł. Od kwoty 400zł przesyłka GRATIS.
 22. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager gabinetu.
 23. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 24. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Constance Beauty Clinic Karolina Gniadek-Magusiak, ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

*(nie dotyczy bonu w wersji elektronicznej)

Kup voucher

Voucher podarunkowy na zabiegi w naszej klinice, to idealny prezent dla osoby dbającej o zdrowie i wygląd. Podaruj prezent bliskiej osobie:

 1. wybierz rodzaj voucheru: elektroniczny albo tradycyjny
 2. wybierz kwotę lub zabieg z listy naszych bestsellerów
 3. wpisz dla kogo ma być zaproszenie
 4. złóż i opłać zamówienie
 5. oczekuj na przesyłkę
Wiecej informacji
Odwiedź nas

Pn.-Pt. 8:00-21:00
  Sb. 8:00-15:00

Józefa Marcika 12
  30-443 Kraków